+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl

Zasiedzenie nieruchomości to proces prawny, w ramach którego osoba może stać się właścicielem nieruchomości poprzez jej nieprzerwane posiadanie przez określony czas, zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że długotrwałe i jawne posiadanie nieruchomości bez sprzeciwu prawnego właściciela powinno prowadzić do nabycia tytułu własności. Zasiedzenie nieruchomości jest uzależnione od spełnienia określonych warunków:

Warunki Zasiedzenia

 1. Czas Trwania Posiadania: Okres niezbędny do zasiedzenia nieruchomości jest określony w przepisach prawa danego kraju. Często wynosi on od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
 2. Charakter Posiadania:
  • Posiadanie samoistne: Posiadacz musi posiadać nieruchomość jako własną (samoistnie), co oznacza posiadanie bez uzasadnienia swojego tytułu własności w stosunku do innego (np. dzierżawca nie może zasiedzieć, ponieważ jego posiadanie jest uzasadnione umową z właścicielem).
  • Posiadanie jawnie i nieprzerwanie: Posiadanie musi być widoczne dla otoczenia i nie może być ukrywane.
 3. Dobrosądność lub Zła Wiara:
  • Zasiedzenie w dobrej wierze: W niektórych systemach prawnych, zasiedzenie może nastąpić szybciej, jeśli posiadacz nieruchomości był w dobrej wierze, tj. był przekonany, że jest jej prawowitym właścicielem.
  • Zasiedzenie w złej wierze: Zasiedzenie może również nastąpić w przypadku złej wiary, lecz zwykle wymaga dłuższego okresu posiadania.

Proces Orzekania Zasiedzenia

 1. Wniosek do Sądu: Aby zasiedzenie zostało oficjalnie uznane, posiadacz zwykle musi złożyć wniosek do sądu.
 2. Dowody i Postępowanie Sądowe: Posiadacz musi przedstawić dowody na swoje nieprzerwane i jawne posiadanie nieruchomości. Strony mogą przedstawić dowody i argumenty.
 3. Orzeczenie Sądowe: Sąd po rozpatrzeniu sprawy i dowodów może wydać orzeczenie o zasiedzeniu, formalnie przyznając prawa własności posiadaczowi.

Znaczenie Zasiedzenia

 • Zabezpieczenie Stabilności Prawnej: Zasiedzenie służy stabilizacji stosunków prawnych i zapobiega niepewności co do stanu prawnego nieruchomości.
 • Chronienie Aktywnych Posiadaczy: System ten chroni osoby, które faktycznie zarządzają nieruchomością i dbają o nią, zamiast tych, którzy mają prawa na papierze, ale nie wykazują aktywności.

Warto Pamiętać

 • Przepisy Lokalne: Szczegółowe przepisy dotyczące zasiedzenia mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, dlatego ważne jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawnymi.
 • Różnice w Prawie: Zasady zasiedzenia mogą się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości (np. gruntów, budynków).

Zasiedzenie nieruchomości jest więc skomplikowanym procesem prawnym, wymagającym nie tylko długotrwałego posiadania nieruchomości, ale także spełnienia szeregu innych warunków i często orzeczenia są