+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl

dy osoba zadłużona nie spłaca swoich zobowiązań ze względu na różne problemy i okoliczności, często zapomina o tym, że po drugiej stronie jest wierzyciel czekający na swoje pieniądze. Czasem musi on posunąć się do windykacji należności. Nierzadko korzysta się przy tym z pomocy adwokata, który może znacznie ułatwić i usprawnić działanie. Sprawdź, czym jest windykacja należności i co warto o niej wiedzieć.

Czym jest windykacja należności?

Najprościej mówiąc, windykacją należności nazywa się szereg różnych działań połączonych wspólnym celem, czyli wyegzekwowaniem spłaty długu. Robi się to, wykorzystując środki przewidziane w obowiązujących przepisach prawnych. Często wierzyciele decydują się na próby samodzielnej windykacji, na przykład wysyłając dłużnikowi SMS-y, e-maile i listy. Jak się okazuje, zazwyczaj nie przynosi to oczekiwanych skutków, ponieważ dłużnicy nie traktują takich próśb poważnie. Inaczej sprawy się mają, gdy w windykacji należności bierze udział prawnik.

Jakie są rodzaje windykacji należności?

Zazwyczaj próby wyegzekwowania spłaty długu rozpoczyna się od tzw. windykacji miękkiej (polubownej). Dopiero gdy nie przyniesie ona zamierzonych skutków, wierzyciele decydują się na wdrożenie windykacji twardej, czyli sądowo-egzekucyjnej. Warto więc omówić te zagadnienia. Pierwszy rodzaj, czyli windykacja miękka ma na celu łagodne poinformowanie dłużnika o konieczności zapłaty i nawiązanie zadowalającego dla obu stron porozumienia. W zakres takich działań wchodzą na przykład: wysyłanie monitów, telefoniczne przypomnienia, wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty, ostrzeganie o zamiarze wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników, przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, przekazanie sprawy firmie windykacyjnej. Jeśli takie łagodne i polubowne działania nie przyniosą skutku, przechodzi się do windykacji twardej, czyli skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

Rola adwokata w windykacji należności

W wielu przypadkach doświadczony adwokat, taki jak Adw. Piotr Morawiec z Bełchatowa prowadzący Kancelarię Adwokacką, wkracza dopiero na etapie rozpoczęcia windykacji twardej. Warto jednak rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika już na etapie windykacji polubownej. Pomoże on w sporządzeniu odpowiednich wezwań do zapłaty, posłuży fachowym doradztwem odnośnie do odpowiednich działań i sprawi, że dłużnik potraktuje sprawę poważnie. W większości sytuacji obecność adwokata pozwala na szybszą windykację należności.