+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl

Odszkodowanie należne po śmierci członka rodziny jest jednym z najbardziej delikatnych i skomplikowanych aspektów prawa odszkodowawczego. Oto kluczowe informacje dotyczące tego tematu:

Podstawy Prawne

 1. Zadośćuczynienie za Śmierć Bliskiej Osoby: W wielu jurysdykcjach bliscy krewni osoby, która zmarła w wyniku wypadku lub zaniedbań, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie. Obejmuje to śmierć spowodowaną przez błędy medyczne, wypadki drogowe, wypadki przy pracy, czy inne zaniedbania.
 2. Krewni Uprawnieni do Roszczeń: Zazwyczaj prawo do ubiegania się o odszkodowanie mają najbliżsi krewni, tacy jak małżonek, dzieci, rodzice, a czasem inni członkowie rodziny.

Rodzaje Odszkodowań

 1. Zadośćuczynienie za Krzywdę Moralną: Obejmuje to ból i cierpienie związane ze stratą bliskiej osoby.
 2. Odszkodowanie za Utratę Utrzymania: Jeśli zmarły był głównym żywicielem rodziny, krewni mogą ubiegać się o odszkodowanie za utratę środków utrzymania.
 3. Zwrot Kosztów Pogrzebu: Rodzina może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z pogrzebem i ceremonią pożegnalną.
 4. Inne Straty Materialne i Niematerialne: W zależności od okoliczności, mogą być brane pod uwagę inne straty, takie jak koszty leczenia przed śmiercią.

Rola Kancelarii Adwokackiej

 1. Ocena Przypadku: Adwokat pomoże ocenić, jakie roszczenia są możliwe do wysunięcia w danej sytuacji.
 2. Negocjacje i Postępowanie Sądowe: Adwokat może negocjować z ubezpieczycielem lub reprezentować rodzinę w sądzie, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.
 3. Wsparcie Prawne i Emocjonalne: Kancelaria adwokacka zapewnia nie tylko wsparcie prawne, ale często także emocjonalne w trudnym czasie żałoby.

Warto Pamiętać

 • Terminy Zgłoszeń: Ważne jest, aby pamiętać o terminach zgłaszania roszczeń, które różnią się w zależności od jurysdykcji.
 • Dokumentacja: Konieczne może być zebranie odpowiedniej dokumentacji, w tym raportów policyjnych, dokumentów medycznych, i innych dowodów.
 • Indywidualna Ocena: Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, a prawa i procedury mogą się różnić w zależności od kraju i konkretnego przypadku.

Podsumowując, ubieganie się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby to proces złożony, który wymaga zrozumienia przepisów prawnych oraz często wsparcia profesjonalnej kancelarii adwokackiej.