+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl
Odszkodowanie za błąd medyczny w Bełchatowie

Odszkodowanie za błąd medyczny w Bełchatowie

Podczas leczenia często dochodzi do błędów w sztuce lekarskiej lub poważnych zaniedbań, które mogą mieć poważne dla zdrowia pacjenta skutki. Pacjent, który w wyniku błędu medycznego bądź zaniedbania doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo dochodzić roszczeń o wypłacenie zadośćuczynienia lub odszkodowania, a w niektórych przypadkach nawet renty.

Kategorie błędów medycznych

W zależności od zaistniałych w trakcie leczenie okoliczności, błędy medyczne dzieli się na kilka podstawowych rodzajów. Najpowszechniejsze są błędy diagnostyczne, które mają miejsce, gdy lekarz błędnie oceni stan zdrowia pacjenta i postawi diagnozę niezgodną ze stanem faktycznym. Może to mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej analizy wyników badań lub niewyczerpującego wywiadu.

Kolejną kategorię stanowią błędy terapeutyczne, które najczęściej są następstwem błędnej diagnozy. Niewłaściwy dobór leczenia może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, a tym samym jest podstawą do roszczeń o wypłacenie odszkodowania.

Popularne są również tzw. błędy rokowania, które również związane są z niewłaściwą diagnozą, przez co pacjent otrzymuje nieprawidłowe informacje na temat rokowania jego sytuacji zdrowotnej.

Powszechne jest także występowanie błędów technicznych, które najczęściej przybierają formę zaniedbania poprzez niewłaściwe realizowanie zaleceń lekarskich przez szpitalny personel.

Podstawą do dochodzenia o odszkodowanie są również błędy organizacyjne, które powstają w wyniku zaniedbań logistycznych, braku dostępu do diagnostyki czy niesprawność lub niedostępność sprzętu medycznego.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny w Bełchatowie

Według przepisów polskiego prawa, wszystkie placówki medyczne, bez względu na to czy należą do sektora publicznego czy prywatnego, muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym, w przypadku gdy zostaliśmy poszkodowani w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej procedury medycznej, możemy dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, składając odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela danej placówki. W dochodzeniu roszczeń może pomóc nam profesjonalny podmiot, który przeprowadzi nas przez wszelkie formalności oraz dopilnuje, żebyśmy otrzymali należne odszkodowanie. Godną polecenia kancelarią adwokacką w Bełchatowie jest Kancelaria adwokacka Piotra Morawca, warto zapoznać się z jego ofertą.

Odszkodowanie najczęściej przybiera formę jednorazowej wypłaty środków, które mają pokryć wszelkie koszty związane ze skutkami błędu medycznego. W poważniejszych przypadkach poszkodowany może również ubiegać się o okresową lub dożywotnią rentę.