+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl

Prawo karne

Prawo Karne jest jedną z naszych najważniejszych specjalizacji. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych kompleksowo na każdym szczeblu prowadzonego postępowania. Bronimy naszych klientów w sprawach o przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu, wolności
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • gospodarcze (w tym: odpowiedzialności członków władz spółek)
 • przestępstw internetowych
 • błędu w sztuce lekarskiej
 • dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
 • naruszenia znaków towarowych i oznaczeń
 • z zakresu kodeksu karnego skarbowego
 • zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • aresztu
 • postępowania przeciwko nieletnim
 • oskarżenia prywatnego
 • kasacje, prośby o ułaskawienie, wznowienie postępowania
 • odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie

Interesuje Cię pomoc prawna w ramach tej praktyki? Napisz do mnie na: p.morawiec@piotrmorawiec.pl

Dane kontaktowe:

Adw. Piotr Morawiec
ul. Pabianicka 4
97-400 Bełchatów

tel: +48 512 382 630
p.morawiec@piotrmorawiec.pl