+48 512 382 630 p.morawiec@piotrmorawiec.pl

W dzisiejszych czasach sprawy sądowe dotyczące różnych kwestii toczą się tak często, że sądy każdej instancji pracują na pełnych obrotach. Nie dzieje się tak z powodu wzrostu przestępczości, ale wielokrotnie także z powodu nagminnych oszust finansowych czy gospodarczych, wielu spraw rozwodowych czy też niemożliwości porozumienia się dwóch spierających się stron. Na ratunek przychodzą kancelarie adwokackie, które specjalizują się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Uprawienia kancelarii adwokackich w Bełchatowie

Zawód adwokata uzyskuje się po pozytywnym ukończeniu studiów wyższych na kierunku prawniczym oraz po odbyciu tak zwanej aplikacji adwokackiej – czyli praktyki w kancelarii adwokackiej zakończonej egzaminem adwokackim. Następnie nowy adwokat wpisywany jest do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz na listę okręgowej Rady Adwokackiej – wtedy może rozpocząć swoją działalność. Najczęściej adwokaci otwierają swoje samodzielne działalności w zakresie usług i konsultacji prawnych, ale jest wielu takich, którzy zrzeszają się w zespołach adwokackich. Dziedzin, którymi zajmuje się adwokat, jest wiele, należą one do różnych gałęzi prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Przy wyborze adwokata w Bełchatowie kieruj się trzema zasadami. Pierwszą z nich jest wybór takiej kancelarii, która wyróżnia się wszechstronnością, a co za tym idzie, świadczy usługi prawne we wszystkich gałęziach prawnych. Drugą zasadą jest wybieranie kancelarii o danej specjalizacji – szczególnie polecana opcja przy trudnych rozwodach z orzeczeniem winy jednego z małżonków. Zasada trzecia tyczy się każdej kancelarii prawnej: wybieraj adwokata z udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi oraz z publikacjami naukowymi dotyczącymi zagadnień prawnych. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wybór jest właściwy, a sprawa zostanie rozwiązana na Twoją korzyść. Osiągnięcia zawodowe i publikacje prawne potwierdzają znajomość nawet najnowszych ustaw i przepisów, dlatego wybieraj takie kancelarie adwokackie jak Kancelaria adwokacka Piotra Morawca z Bełchatowa.

Specyfikacja zakresu zadań kancelarii

Adwokaci bardzo dobrze znają zagadnienia z wielu rodzajów prawa takich jak prawo gospodarcze, prawo ochrony konsumentów, prawo odszkodowawcze, prawo i postępowanie cywilne oraz karne, postępowanie arbitrażowe i mediacyjne oraz wiele innych – a tych gałęzi jest według KRAiAA aż 26! Warto jednak zauważyć, że adwokat to nie tylko repozytorium i skarbnica wiedzy prawniczej, ale osoba, która reprezentuje zbiór pewnych postaw. Są nimi wrażliwość na krzywdę, chęć sprawiedliwości, możliwość podejmowania szybkich decyzji, a także spełnianie społecznych i etycznych norm. Jeśli chodzi o ogół zagadnień, którymi zajmuje się adwokat, można je określić jako obsługę prawną lub też konsultacje prawne. Rozwijając temat należy wspomnieć, że adwokaci są reprezentantami swoich klientów (osób prawnych, a także innych podmiotów ze zdolnością prawną) przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Formułują oni również w imieniu klientów umowy cywilnoprawne, opinie, apelacje, czy skargi kasacyjne. Jeśli posiadasz firmę, warto znaleźć odpowiednią kancelarię prawną, która zapewni Ci stałą i kompleksową obsługę prawną w zakresie bieżących problemów prawnych i administracyjnych.